Aydınlatma

Işığın bir yere, nesnelere veya bunların çevrelerine görülebilecekleri şekilde uygulanmasına aydınlatma denir. Işık ise, yaydığı ışınlar ile gözün ağ tabakasını etkileyerek görmeyi sağlayan özel bir enerjidir ve görme sistemine ait bütün algılama ve hissetmelerdir.

Aydınlatmada temel amaç iyi görme koşullarının sağlanmasıdır. Bürolarda, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, trafikte, güvenlik konularında ve hemen her konuda aydınlatma bu amaçla yapılır. Yanıltıcı, şaşırtıcı, ilgi çekici, alışılmamış etkiler elde etmeye yönelik amaçlarla yapılan aydınlatmalarda, bu etkilerin elde edilebilmesi görme koşulları ve aydınlığın niteliği konularının çok iyi bilinmesine bağlıdır.

Burada çok önemli bir kurala özellikle dikkat çekmek gerekir. Aydınlatmada amaç, belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, iyi görme koşullarını sağlamaktır.

İyi Aydınlatma

Aşağıdaki yararlar ancak iyi bir aydınlatma ile sağlanabilir.
•    Gözün görme yeteneği artar
•    Göz sağlığı korunur
•    Kazalar azalır
•    Yapılan işin verimi yükselir
•    Güvenlik sağlanır
•    Estetik hislere ve konfor gereksinimine yanıt verilir

Aydınlatma Türleri

Amacı bakımından aydınlatma üçe ayrılır.

•    Fizyolojik Aydınlatma         :  Amaç, cisimleri şekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve  hızla görebilmektir. 
•    Dekoratif Aydınlatma         :  Amaç, görülmesi istenen cisimleri bütün ayrıntıları ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır.
•    Dikkati Çeken Aydınlatma:  Amaç, dikkati çekmek, yani reklam yapmaktır. Bunun için yüksek aydınlık düzeyleri, renkli ışıklar, değişken ışıklı şekiller ve yanıp sönen düzenler kullanılır.

Aydınlatmada Önerilen Değerler

Yerleşim bölgesi içi

Lüx
Kent içi hızlı dolaşım yolları 20

Yakın yollar

20
Tüneller (gün boyu) 100
Giriş aydınlatması 1000
Gece aydınlatması 30
Sanayi bölgesi liman, sokak 10
Kıyı. tevsiye havuzu yada köprü 10
Trafiği olan ticari cadde 10
Trafiği önemli olmayan ticari cadde      7,5
Trafiği olan konutlu cadde 7,5
Trafiği olmayan konutlu cadde 5
Önemli bir çıkmaz sokak 15
Dağıtım garları 10

Genel halka açık aydınlatma

Lüx
Yerleşim bölgesi dışı, ana trafik arteri   20
Belediyeler arası anayollar 15
Belediyeler arası yol      10

Bağımlı işletmeler

Lüx
Taşıma bölgeleri 20
Stoklama 20
Gözetleme aydınlatması                          5
Girişler 50
Yükleme platformları 50